• Update ontwikkeling sportpark Schreurserve

  Ontwikkeling sportpark Schreurserve – samenwerking Sparta, VOSTA, TVV en Phenix

  Op woensdag 3 mei heeft in het clubgebouw van Sparta een vergadering plaatsgevonden tussen de besturen van Sparta, VOSTA, TVV en Phenix. Namens de gemeente Enschede was o.a. ook wethouder Niels van den Berg aanwezig in deze vergadering.

  In het kader van de geplande clustering van sportverenigingen binnen de gemeente Enschede zijn de genoemde verenigingen in het afgelopen jaar met elkaar in gesprek geraakt over een gezamenlijk gebruik van het sportpark Schreurserve. Voornaam (en bindend) uitgangspunt van de samenwerking tussen Sparta, VOSTA, TVV en Phenix is dat jeugdvoetbal op Schreurserve uitsluitend binnen Sparta beoefend wordt. De overige verenigingen zijn zondagverenigingen, beschikken alleen over seniorenteams, gaan niet onderling concurreren en conformeren zich aan de reeds door Sparta en VOSTA ontwikkelde plannen voor realisatie van een gezamenlijke multifunctionele sportaccommodatie.

  Concreet zijn nu de volgende stappen gezet:

  1. Met ingang van het seizoen 2023/2024 zal TVV gebruik gaan maken van de faciliteiten van Sparta. Dit betekent dat teams van TVV gaan trainen en wedstrijden (op zondag) gaan spelen op de velden van Sparta. TVV zal gebruik gaan maken van de kleedkamers en het clubgebouw van Sparta, voornamelijk op de vrijdagavond en uiteraard op zondag. Omtrent de noodzakelijke afspraken die in dat verband met elkaar gemaakt moeten worden heeft reeds goed gezamenlijk overleg plaatsgevonden en deze gesprekken zullen in de komende periode vervolgd worden, zodat er met ingang van seizoen 2023/2024 een duidelijk raamwerk van afspraken ligt.
  2. Aangezien de faciliteiten op Schreurserve eigendom van Sparta zijn, zal er een overeenkomst worden aangegaan waarin Sparta deze faciliteiten tegen een vergoeding beschikbaar stelt aan TVV.

  Een eventuele toetreding van Phenix tot Schreurserve zal hierna onderzocht worden. Phenix kan gedurende het seizoen 2023/2024 nog gebruik maken van haar huidige locatie. Mocht Phenix naar Schreurserve komen, dan zal er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van VOSTA.

  Met de komst van TVV en (in een later stadium) Phenix komt de beschikbare veldcapaciteit op Schreurserve verder onder druk te staan. Sparta ondervindt een gestage ledengroei, welke resulteert in een sterke toename van het aantal teams. Duidelijke boodschap vanuit de betrokken verenigingen aan de gemeente Enschede is dan ook dat er nadrukkelijk geïnvesteerd dient te worden in uitbreiding van de beschikbare veldcapaciteit door realisatie van een extra kunstgrasveld met verlichting (op het huidige hoofdveld van VOSTA) en vervanging van de huidige, deels sterk verouderde faciliteiten door de bouw van de reeds genoemde multifunctionele sportaccommodatie.

  Ten aanzien van dit laatste heeft de gemeente Enschede inmiddels de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek toegezegd. Dit haalbaarheidsonderzoek zal in 2023 worden uitgevoerd en bij positieve uitkomst medio 2024 voor besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Recent is door Achilles Enschede naar buiten gebracht dat op wens van haar leden een overgang naar Schreurserve onderzocht zal worden. Inmiddels is hier vanuit Sparta terugkoppeling op gegeven. Er is geen ruimte voor een extra zaterdagvereniging op Schreurserve en met de toetreding van TVV en Phenix is er al een limiet aan de beschikbare capaciteit.

  De besturen van Sparta, VOSTA, TVV en Phenix zullen in de komende periode de lopende gesprekken in goede harmonie vervolgen. Wij vertrouwen erop dat de getoonde initiatieven door de gemeente Enschede op waarde geschat zullen worden en dat we kunnen rekenen op de noodzakelijke ondersteuning ter realisatie van onze gezamenlijke plannen.