• Uitnodiging 93ste algemene ledenvergadering

  Geacht Vosta-lid,

  Op maandag 14 oktober 2019 organiseert het bestuur van S.V. Vosta haar jaarlijkse algemene
  ledenvergadering.

  U bent hier, als Vosta-lid, van harte voor uitgenodigd. De kantine is dan geopend vanaf 19.30 uur. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

  Hierbij de agenda. De notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering zijn op te vragen bij de secretaris.

  Indien u verhinderd bent, word u verzocht een e-mail te sturen naar: secretaris@vosta-voetbal.nl

  Wij hopen u allen te mogen begroeten op maandag 14 oktober.

  Hoogachtend,

  Bestuur S.V. Vosta