• Protocol cameratoezicht S.V. Vosta

    Omdat er sprake kan zijn van overlast, vandalisme en ongewenst bezoek in en rond complexen van S.V. Vosta, is het protocol cameratoezicht opgesteld. In dit protocol wordt onder andere een beschrijving gegeven van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van de leden, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van ons complex.

    Protocol cameratoezicht S.V. Vosta