• In memoriam: Hennie van’t Ende

    Vanmorgen bereikte ons het treurige bericht dat ons erelid Hennie van ’t Ende is overleden. Afgelopen oktober was Hennie 50 jaar lid van onze vereniging en heeft het bestuur hem nog het 50-jarig jubileum speldje overhandigt.

    Hennie van't Ende

    Hennie heeft verschillende functies bekleed binnen Vosta. Hij heeft onder andere jarenlang de ledenadministratie van Vosta verzorgd, is secretaris geweest en tevens lid geweest van verschillende commissies. Ook is hij lid geweest van het bestuur van de voormalige Vrienden Club Vosta (VCV).

    Henny was al geruime tijd ziek, maar als zijn gezondheid het toe liet, was hij nog wel regelmatig te vinden in het krachthonk van Vosta.

    Namens het bestuur wensen wij de familie, naasten en vrienden, alle sterkte toe in de deze moeilijke tijd.