• In memoriam: Erelid Johan Goossens

    Zaterdag 17 februari jl. bereikte ons als bestuur het bericht dat Erelid en lid van verdienste Johan Goossens is overleden. Johan was 59 jaar lid van S.V. Vosta. Hij heeft verschillende taken gehad binnen Vosta, maar het meest stond hij bekend om zijn kartrekkersrol voor de Vosta Bazuin en als archivaris. Jarenlang heeft hij alles bijgehouden wat er speelde binnen Vosta. Krantenartikelen uitgeknipt, documenten verzameld en netjes in mappen opgeborgen in ons archief. Dit resulteerde in een zeer compleet beeld van de geschiedenis van onze club. 

    In 2018 had Johan aangegevens te stoppen met de werkzaamheden voor het archief, hiervoor is hij tijdens de ALV van 2018 nog in het zonnetje gezet door het bestuur. In 2020, tijdens de ALV overhandigde Johan samen met Hennie Brager een boek met hoogtepunten van het verleden van Vosta aan het bestuur.

    Namens het bestuur, wensen wij de nabestaanden, familie en vrienden alle sterkte toe de komende periode.