• In memoriam: Ferdinand Fransen

  Ferdinand begon zijn voetbal loopbaan op 1 september 1943. Als jeugdspeler viel hij al op om zijn geweldige inzet. Al snel werd hij opgenomen in de selectie van Vosta waarna hij op 5 september 1950 door het Vostabestuur, tot aanvoerder werd gekozen. (dat uitkiezen werd toen nog door het bestuur geregeld) Zijn maatje, Hans van Egmond, toen een van de beste keepers die Vosta ooit had gehad, werd tot tweede aanvoerder toen gekozen.

  Op 23 mei 1954 werd Vosta kampioen van de 3e klasse K.N.V.B. door van Avanti in de beslissings wedstrijd in het van Heekpark, met 2-1 te winnen. Daar had hij toen een groot aandeel in.

  Omdat Ferdinand toen al directeur was van het reisbureau Arke stopte hij in 1955 met het voetballen. Toch bleef hij actief betrokken bij verschillende activiteiten. Zo werd hij op 8 februari 1975 Prins Carnaval van Enschede. Op 18 september 1976 kreeg hij tijdens de A.L.V. van Vosta officieel de speld van Lid van Verdiensten uitgereikt. 

  Ook was hij, samen met Jan Snels en Gerrit Lansink, lid van de bouwcommissie. Op 15 maart 1980 was de opening van het huidige clubgebouw.

  Bij het 60 jarig bestaan van Vosta (1986) werd hem de Vosta speld uitgereikt.

  Op 18 juni 2003 werd hij, door het Gemeente bestuur van Enschede, tot Ereburger van Enschede benoemd, terwijl op 14 oktober 2013 Ferdinand tot Erelid van Vosta werd benoemd.

  Zijn laatste wapenfeit was op 12 april 2014 toen hij aanwezig was bij de opening van een vernieuwd kleedgebouw van Vosta. Dankzij “Het Ferdinand Fransen Fonds”, die Vosta een bedrag van € 75.000 schonk, kon deze wens van Vosta worden uitgevoerd.

  Boven de ingang van het kleedgebouw, werd door Ferdinand zelf het doek weg getrokken waarop te lezen stond “Ferdinand Fransen Entrance”

  Ferdinand Fransen stierf op 12 juli 2021. 

  Namens Vosta willen wij hem dankzeggen voor alles wat hij voor zijn vereniging Vosta heeft gedaan.

  Dat hij mogen rusten in vrede.

   

  Foto: Ferdinand Fransen. © Carlo ter Ellen