• Contributie

  Het bedrag aan contributie is afhankelijk van de leeftijd. De leeftijd wordt bepaald op 1 juli aan het begin van het seizoen. De contributie is over het gehele seizoen verschuldigd voor zover dit niet het jaar van aanmelding betreft.
  Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmelding dient tevens inschrijfgeld te worden voldaan. De contributie per 1 januari 2023 bedraagt per maand:

  Categorie Contributie 
  5 jaar en jonger  € 8,00
  6 t/m 8 jaar  € 14,00
  9 t/m 12 jaar  € 15,00
  13 t/m 18 jaar  € 17,50
  19 jaar en ouder  € 27,00
  35+ vrijdagavond competitie  € 16,00
  niet spelende leden  € 13,00
  niet spelende leden 50+  € 12,00

   

  Wijze van betaling 

  De contributie wordt via automatische betaling geïnd. De Postbank en de Bankgirocentrale hebben hiervoor een vergunning aan S.V. Vosta verleend. Deze wijze van betaling is zowel voor u als voor S.V. Vosta het meest eenvoudig. U dient hiervoor een machtiging aan S.V. Vosta te verlenen. Deze staat op het aanmeldingsformulier.

  U kunt per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. De machtiging kan te allen tijde weer worden ingetrokken en vervalt automatisch bij opzegging van het lidmaatschap.

  Lidmaatschap opzeggen
  Opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk bekend te worden gemaakt aan het bestuur of bij de ledenadministratie. S.V. Vosta regelt de stopzetting van de automatische incasso bij uw bank of giro. Bij afmelding gedurende het seizoen bent u contributie verschuldigd tot en met 30 juni (einde seizoen).

  Adres
  Minkmaatstraat 173
  7531 AX Enschede

  Ledenadministratie
  Hyacintstraat 47
  7531 XA Enschede
  ledenadministratie@vosta-voetbal.nl