• Club van 100

    Club van 100 zijn bedrijven of individuen die S.V. Vosta een warm hart toedragen en de club met respectievelijk € 100,- per jaar ondersteunen.

    Wil je ook bij de club van 100? Neem dan contact op met e-mailadres info@vosta-voetbal.nl

  • Het Bestuur ***
  • Benno Brand ***
  • Vosta 1 ***
  • Vosta 2 ***
  • Veteranen 1 en 2 ***
  • Pro-F ***