• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018

    Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

    Ook als sportvereniging zijn wij verplicht om te voldoen aan deze wetgeving. Hiervoor dienen wij zowel technische als organisatorische maatregelen te nemen. De afgelopen periode zijn wij dan ook druk bezig geweest om de maatregelen in kaart te brengen en hebben inmiddels hiervoor de benodigde acties uitgevoerd.

    Eén van de verplichtingen is om een zogenaamde privacy policy te hebben en dat deze ook zichtbaar moet zijn voor de betrokkenen binnen de vereniging, zodat men weet hoe wij als S.V. Vosta omgaan met persoonsgegevens. Omdat wij ook gebruik maken van cameratoezicht hebben wij ook een protocol cameratoezicht geschreven.

    Beide documenten zijn publiekelijk in te zien en kunt u vinden onderaan de website onder het kopje privacy.