• Algemene leden vergadering verplaatst naar 2021

    De Algemene Ledenvergadering (ALV) is uitgesteld naar 2021. Alle leden hebben inmiddels een mail gekregen met daarin de  beweegredenen van het bestuur om de ALV te verplaatsen en informatie over verdere ontwikkelingen binnen de vereniging.

     

    Tevens zijn de leden geïnformeerd over de financiële situatie en aankomende bestuurswisselingen. 

     

    Mocht je als lid geen mail hebben ontvangen? Neem dan contact op met onze secretaris Koen Asschert (secretaris@vosta-voetbal.nl).