*Contributie

november 3rd, 2016 Reageer Ga naar reacties

Contributie
Het bedrag aan contributie is afhankelijk van de leeftijd. De leeftijd wordt bepaald op 1 juli aan het begin van het seizoen. De contributie is over het gehele seizoen verschuldigd voor zover dit niet het jaar van aanmelding betreft.
Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmelding dient tevens inschrijfgeld te worden voldaan. Zijnde € 3,50 voor jeugd en € 5,00 voor senioren. De contributie per 1 november 2014 bedraagt per maand:

Categorie Contributie
5 jaar en jonger € 8,00
6 t/m 8 jaar € 13,35
9 t/m 12 jaar € 14,75
13 t/m 18 jaar € 16,25
19 jaar en ouder € 23,00
niet spelende leden € 12,25
niet spelende leden 50+ € 11,10

Wijze van betaling
De contributie wordt via automatische betaling geïnd. De Postbank en de Bankgirocentrale hebben hiervoor een vergunning aan de S.V. Vosta verleend. Deze wijze van betaling is zowel voor u als voor Vosta het gemakkelijkst. U dient hiervoor een machtiging aan de S.V. Vosta te verlenen. Deze staat op het aanmeldingsformulier.

U kunt per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betalen. De machtiging kan te allen tijde weer worden ingetrokken en vervalt automatisch bij opzegging van het lidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk bekend te worden gemaakt aan het bestuur of bij de ledenadministratie. Vosta regelt de stopzetting van de automatische incasso bij uw bank of giro. Bij afmelding gedurende het seizoen bent u contributie verschuldigd tot en met 30 juni (einde seizoen).

Post adres
Postbus 1065
7500 BB Enschede

Adres
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede

Ledenadministratie
Hyacintstraat 47
7531 XA Enschede

  1. Geen reacties.
  1. Geen trackbacks.