*Aanmelding

augustus 8th, 2016 Reageer Ga naar reacties

Lidmaatschap

Hier vindt u de nodige informatie die voor u (of uw kind) belangrijk is. Het vertelt u iets over de organisatie bij Vosta en de gedragsregels die wij bij Vosta hanteren. Vosta staat in principe open voor iedereen die zich wenst te conformeren aan haar gedragsregels. Ons hoofddoel is er op gericht ieder lid, ongeacht afkomst, religie of nationaliteit, zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen, in een goede onderlinge verstandhouding, met respect voor de tegenstander en de scheidsrechter.

Vosta heeft een van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam “Schreurserve” . Vosta beschikt over drie velden waarvan één kunstgrasveld die is voorzien van trainingsverlichting. Daarnaast beschikt Vosta over een modern kleedgebouw dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Voor de ontspanning voor of na de wedstrijd of andere activiteiten beschikt Vosta over een fraai clubgebouw, terras en een speelplek voor de kinderen.

Onlangs heeft er bij Vosta een structuurwijziging plaatsgevonden, met name bedoeld om de jeugd (pupillen en junioren) bij Vosta nog beter te kunnen begeleiden. Juist deze jeugd is bij Vosta van harte welkom. Vosta denkt hierin ook een opvoedkundige taak, conform de hiervoor vermelde doelstelling, te hebben. Vosta kan dit echter niet alleen en verwacht ook betrokkenheid van de ouders. Daarnaast zijn uiteraard ook senioren welkom. Of wel om te voetballen op prestatief of recreatief niveau dan wel om gewoon deel te nemen aan een gezellig verenigingsleven.

Zoals gebruikelijk heeft elke club zijn eigen gedragsregels. Deze regels, hieronder beknopt vermeld, gelden voor elk lid van Vosta. Daarom is het ook belangrijk dat elk nieuw lid, maar natuurlijk ook diegenen die al lid zijn, op de hoogte is van de gedragsregels. Voetballen volgens de regels, wat o.a. inhoudt:

 • sportief gedrag in en om het veld,
 • niet natrappen,
 • geen doorgebroken speler neerhalen,
 • niet ingaan op negatief gedrag van de tegenstander.

Voor het hele team incl. begeleiding geldt:

 • respect hebben voor elkaars eigendommen,
 • niet schelden en vloeken,
 • elkaars fouten accepteren,
 • correct gedrag,
 • orde en netheid,
 • opruimen trainingsmateriaal,
 • netjes achterlaten van kleedkamers (uit en thuis),
 • correct gekleed gaan, kousen omhoog, scheendekkers om en shirt in de broek.

Kleding is rood shirt, witte broek en zwarte kousen met rood/witte rand Vosta behoudt zich het recht voor op te treden bij herhaald verzuim van deze normen en waarden.

Om u aan te melden voor “s.v. Vosta” klikt u op onderstaande link, vul het formulier in, print dit formulier uit en onderteken het formulier. Samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto stuurt u deze op naar onderstaand adres.

U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op de woensdagmiddag tussen 14.00-17.00 middels een persoonlijk gesprek met de verenigingsmanager, Arjan Onstwedder. Voor een afspraak kun u mailen arjan@vosta-voetbal.nl of bellen(06-81999336).

Aanmeldingsformulier sv Vosta

sv Vosta
Ledenadministratie
Hyacintstraat 47
7531 XA Enschede

 1. Geen reacties.
 1. Geen trackbacks.