*Algemeen

augustus 8th, 2016

Opgericht 15 september 1926. Koninklijk goedgekeurd. Aangesloten bij K.N.V.B. en N.K.S.
Ingeschreven bij de Kamer van koophandel: 40074137

Bijgewerkt augustus 2016
 
Post adres
Postbus 1065
7500 BB Enschede

Adres
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede

Ledenadministratie
Hyacintstraat 47
7531 XA Enschede

Informatie en bereikbaarheid
Telefoon: 053 – 4358031
Website: www.vosta-voetbal.nl
E-mail: info@vosta-voetbal.nl

Voorzitter: voorzitter@vosta-voetbal.nl
Secretaris secretaris@vosta-voetbal.nl
Penningmeester: penningmeester@vosta-voetbal.nl
Wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretaris@vosta-voetbal.nl / tel: 06-51310737

Reacties gesloten.